X
تبلیغات
زولا
یکشنبه 21 شهریور‌ماه سال 1389

مهم درون آدمهاست،

مهم درون آدمهاست، وچیزی که دردرون آدم ها است تعیین

 کننده مرتبه وجایگاهشان است وهرچقدر ذهنیات ارزشمندتر

 باشند ،جایگاه والاتروشایسته تری نصیب آدم ها میشود ...